Ambtelijke taal vervangen

Het is verbazingwekkend hoeveel vlotte mensen ineens ambtelijke en oubollige taal gaan gebruiken als ze een “officiële brief” moeten schrijven. En sommigen denken dat ze betere en “serieuzere” sollicitatiebrieven schrijven als ze dezelfde inhoud met meer woorden formuleren.

Maar het doel van je sollicitatiebrief is om je lezer te overtuigen. Hoe gemakkelijker een tekst leest, hoe beter je boodschap overkomt. Zoek daarom vlottere alternatieven.

Een lijstje met veel gebruikte uitdrukkingen en mogelijke vervangingen:

 • bij dezen: hierbij
 • dergelijke: zulke
 • derhalve: daarom/dus
 • desbetreffend: die
 • dienovereenkomstig: net als
 • echter: maar
 • gaarne: graag
 • gedurende: tijdens
 • geschieden: gebeuren/plaatsvinden
 • heden: nu/tegenwoordig
 • in staat zijn: kunnen
 • in voldoende mate: voldoende
 • mede: mee/ook
 • met betrekking tot: over
 • momenteel: op dit moment/nu
 • nader: verder
 • op grond van: omdat
 • ten aanzien van: over
 • ten overstaan van: in het bijzijn van
 • thans: nu/tegenwoordig
 • via deze weg: op deze manier
 • welke: die

Meer holle woorden:

 • aspect: kant
 • element: onderdeel
 • gebeuren: gebeurtenis
 • onderhavig: kan meestal gewoon weggelaten worden
 • zorgdragen voor: kan meestal gewoon weggelaten worden

“In afwachting verblijf ik”

Maar maak het zeker ook niet te populair met: “gaaf”, “cool”, ” super”, “mijn ding”, etc. Blijf beleefd, professioneel en zakelijk!

Tip:Een heel eenvoudig hulpmiddel: Als je de lezer aan de telefoon zou hebben, wat zou je dan zeggen? Schrijf letterlijk op wat je dan zou zeggen en ga daarmee aan de slag!

Schrijfstijl verbeteren =
sollicitatiebrief verbeteren
Van passief naar
actief taalgebruik
Werken in het buitenland

Tip: behalve voor zonnige vakantiebanen, óók voor vast werk!