Curriculum vitae oftewel: je cv

Je sollicitatiebrief geeft een beeld van je motivaties en je persoonlijkheid, maar vaak wordt eerst, of in eerste instantie alleen maar naar je cv gekeken. In je cv wil een bedrijf snel kunnen scannen wat je weet en wat je hebt gedaan.

Je curriculum vitae beschrijft kort en bondig wat je weet en wat je al hebt gedaan (je opleidingen en ervaring). Hij moet snel te scannen zijn en bevat dus vooral feiten.

Toch kun je ook je curriculum vitae overtuigender maken, door zorgvuldig uit te kiezen welke werkzaamheden je meer uitschrijft en op welke activiteiten en vaardigheden je op die manier het accent legt. Dat wordt uitgelegd in het deel ‘Zo maak je van je cv ook maatwerk’..

Als je het slim aanpakt, ziet de werkgever in je cv dan in één oogopslag dat jij hebt wat zij zoeken.

Opbouw van je cv

Je cv is kort en bondig: hooguit twee pagina’s, tenzij je heel specifieke vakkennis kunt inbrengen.

Zet in de kop of voettekst van je cv je naam en de vacature waar je op solliciteert.

Personalia:

Je volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, rijbewijs.

Opleidingen:

Je lezer wil snel scannen, daarom zet je de meest recente (en waarschijnlijk meest relevante) opleidingen eerst. Daarna werk je terug in de tijd tot aan je middelbare school.

Van elke opleiding noem je het vakkenpakket als dat relevant is, maar benoem in ieder geval je specialisaties en het onderwerp van je scriptie. Vermeld ook of je het diploma hebt behaald.

Bij veel (online) schrijfcursussen krijg je het advies om in je overzicht eerst het jaartal te noemen en dan de naam van de school. Maar verplaats je eens in de werkgever. Het is véél interessanter wát je hebt gedaan, dan wanneer je het hebt gedaan. Daarom is het voor de lezer handiger om de naam van de school voorop te zetten. Vervolgens noem je in welk jaartal je je diploma hebt gehaald.

Van 1985 – 1990 HAVO aan de Scholengemeenschap Haarlem. Vakkenpakket…
Van 1990 – 1994 HBO – Hogeschool voor Economie in Eindhoven. Vakkenpakket… Eindscriptie…

Vergelijk het bovenstaande eens met dit veel makkelijker te scannen overzicht:

HAVO Scholengemeenschap Haarlem. Vakkenpakket… Diploma behaald in 1990.
HBO Hogeschool voor Economie in Eindhoven. Vakkenpakket… Eindscriptie… Diploma behaald in 1998.

Je ziet in het onderste in één oogopslag wat iemand gedaan heeft!

Werkervaring:

Ook hier werk je van meest recent naar je verleden. Noem de bedrijfsnaam, de plaats, de periode en je functie(s). Welke rollen, taken, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden had je? Werk vooral de zaken wat verder uit die aansluiten op de functie waarnaar je solliciteert.

Tip:Beschrijf dit dusdanig dat de lezer voordelen ziet voor zijn bedrijf en dus geïnteresseerd in je raakt. Benoem bijvoorbeeld behaalde resultaten, zoals beschreven in ‘Zo maak je van je cv ook maatwerk’.

Tip:Als je nog niet zo’n lange loopbaan hebt: ook eenvoudiger werk dat je in je jeugd hebt gedaan, zoals een krantenbaan of babysitten zegt iets over jou. Namelijk dat je al vroeg ondernemend was en verantwoordelijkheid op je nam.

Cursussen

Vermeld alleen de voor deze baan relevante cursussen.

Overig

Heb je andere relevante kennis en vaardigheden? Heb je een wereldreis gemaakt? Heb je een prijs met je werk gewonnen?

Hobby’s/interesses (let op de spelling van dit woord!)

Kies hobby’s die een goede indruk geven en iets zeggen over de persoon die je bent.

Aparte hobby’s zijn vaak leuke onderwerpen die leidinggevenden aangrijpen om je sollicitatiegesprek op gang te helpen, want ook veel leidinggevenden vinden het houden van sollicitatiegesprekken moeilijk!

Karakter of Profiel

Welke competenties vind je zelf dat je hebt? “Ondernemend, zelfstandig, loyaal, open, enthousiast”

Vertrekredenen

Noem géén vertrekredenen in je cv. Die leiden alleen maar af van je kennis en kunde.

Referenties

In principe mag een potentiële werkgever zonder je toestemming geen navraag bij je vorige werkgevers doen over jouw functioneren. Daarover zal hij altijd eerst even contact met je moeten opnemen. Maar let op: als je in een bepaald vakgebied werkt, is de kans groot dat men elkaar goed kent en hier en daar “in de wandelgangen” naar je informeert.

Omgekeerd is het gebruikelijk om even toestemming te vragen als je iemand wilt op geven als referentie. Uiteraard kies je mensen als referentie die:

  • je kennen en die weten hoe je functioneert;
  • positieve dingen over je zullen vertellen;
  • minder positieve dingen diplomatiek kunnen verwoorden.

Als er in de vacature om referenties wordt gevraagd, neem dan een apart kopje ‘Referenties’ op in je cv. Vermeld de volledige naam, bedrijfs- en contactgegevens van degenen die je opgeeft en hun functie.

Tip:Controleer of de contactgegevens van je referenties nog actueel zijn
en meld je referentie meteen
dat je een sollicitatie bij bedrijf X hebt lopen!

Tip:Maak ook je cv extra doeltreffend en maak hem “op maat”.
Zorg er voor dat de lezer in één oogopslag kan zien dat jij wat interessants te bieden hebt!

Checklist voor controle van
sollicitatiebrief en cv!
Zo word je cv óók
maatwerk!
Werken in het buitenland

Tip: behalve voor zonnige vakantiebanen, óók voor vast werk!