De opbouw van je sollicitatiebrief en cv

Als je – vóórdat je begint te schrijven – grondig onderzoek hebt verricht, heb je nu waarschijnlijk al behoorlijk duidelijk voor ogen wat de aandachtspunten in je sollicitatiebrief en cv zullen zijn. Je weet nu namelijk precies welke van jouw kwaliteiten de werkgever aan zullen spreken.

Dan komt het stadium dat je met pen en papier of het toetsenbord voor je neus zit en je vervolgens afvraagt: “en hoe ga ik dat nu in mijn sollicitatiebrief en cv opschrijven”?

Tip: Heb je het gemerkt? Hierboven worden zowel je sollicitatiebrief als je cv genoemd. Deze hebben elk hun eigen functie, maar als je het slim aanpakt, zorg je ervoor dat de werkgever in zowel je sollicitatiebrief als cv kan vinden wat deze zoekt. Hoe je van je cv aantrekkelijk maatwerk maakt, vind je in “Je curriculum vitae opstellen“.

Structuur van je sollicitatiebrief

Je sollicitatiebrief geeft een beeld van je motivaties en je persoonlijkheid. Daarin zul je in het kort duidelijk moeten maken waarom jij bij dat bedrijf wilt werken, waarom in die functie en waarom ze jou moeten hebben.

Uit jarenlang reclameonderzoek is gebleken dat het vooral doeltreffend werkt als een brief volgens een bepaald vast stramien wordt opgebouwd, namelijk analoog aan hoe mensen zich laten activeren:

  • “Hee, kijk deze eens!”
  • “Dat lijkt me interessant!”
  • “Oh, het is echt aantrekkelijk. Dat wil ik hebben!“
  • “Daar moet ik op reageren!”

Tip:Hoe besluit jij om kennis met iemand te maken? Die persoon valt je eerst op tussen de menigte. Vrijwel meteen concludeer je “interessant”. Dan bekijk je het even en als het je inderdaad een boeiende persoonlijkheid lijkt, besluit je op hem/haar af te stappen om een praatje te maken.

In de marketing wordt dat de AIDA-formule genoemd, naar de afkorting voor: Attention, Interest, Desire, Action. Elke verkoopboodschap – en dus ook je sollicitatiebrief – wordt daarom meestal in deze vier onderdelen opgebouwd.

  • Attention. Een openingszin waarmee je de aandacht van de lezer gaat vangen.
    Zie een ‘Een pakkende openingszin voor je sollicitatiebrief‘.
  • Interest. Een alinea waarin je zorgt dat de lezer een band met je krijgt, door te laten blijken dat je oprecht geïnteresseerd bent in hem, zodat hij ook geïnteresseerd raakt in jou. Zie ‘Interesse wekken, relatie bouwen‘.
  • Desire. Circa twee alinea’s waarin je de lezer gaat overtuigen dat jij de kennis, vaardigheden en capaciteiten hebt die zij zoeken. Zoals je in het kennismakingsvoorbeeld hierboven al ziet, is dat de echte beoordelingsfase. Maar de voorgaande twee fasen zijn net zo kritiek, omdat die sneller, meer instinctief en op gevoel worden doorlopen, en ze dus wél moeten kloppen. Zie ‘Zo overtuig je met argumenten in je sollicitatiebrief‘.
  • Action. Een vriendelijke, maar kordate afsluitingsalinea die de lezer verder uitlokt om jouw sollicitatiebrief op het stapeltje ‘uitnodigen’ te leggen. Zie ‘De afsluitende zin in je sollicitatiebrief‘.

Tip:Sommige mensen blokkeren als ze “moeten” schrijven, maar al pratend weten ze hun gedachten en motivaties uitstekend te ordenen!

Probeer het dan eens te vertellen tegen iemand anders (denkbeeldig of echt). Laat de ander desnoods aantekeningen maken. Of gebruik je computer, mp3 speler, etc. om je verhaal op te nemen en luister jezelf terug.

Met de hand je sollicitatiebrief schrijven?

Brieven worden niet meer handgeschreven, maar uitgetypt. In het huidige computertijdperk is je vaardigheid in het omgaan met een tekstverwerker meer van belang. Als er toch expliciet om wordt gevraagd, schrijf je je sollicitatiebrief natuurlijk wel met de hand, maar het komt zelden meer voor.

Research vóór het schrijven van je sollicitatiebrief Een pakkende openingszin
Werken in het buitenland

Tip: behalve voor zonnige vakantiebanen, óók voor vast werk!